Alergie dzisiaj to zdecydowanie coraz częstszy problem zdrowotny wielu osób. Z tego też powodu wprowadzono konieczność wprowadzaniu na każdym produkcie spożywczym informacji o potencjalnych alergenach. Jak dokładniej musi wyglądać taka informacja? Zdecydowanie trzeba to wiedzieć szczególnie, jeśli myśli się o rozpoczęciu tego typu działalności.

Jak wygląda znakowanie produktów w przypadku alergenów?

Przejdźmy zatem do meritum artykułu, a mianowicie do tego, jak w zasadzie wygląda takie znakowanie różnych alergenów i jakie akty prawne tak w zasadzie to regulują. Otóż zasadniczo warto podkreślić, że w Europie istnieje obowiązek znakowania tylko i wyłącznie 14 alergenów.

Regulowane jest to poprzez załącznik II Rozporządzenia EC 1169/2011. Generalnie to substancje powodujące alergie albo reakcje nietolerancji powinny być jakoś odznaczone choćby innym pismem.


więcej kursów i szkoleń medycznych i farmaceutycznych? Zobacz: szkolenie audyt laboratorium


Co jest jeszcze ważne to fakt, że zasadniczo Unia jednak nie podała żadnych bardzo konkretnych ilości, czy wartości granicznych, jakie miałyby obowiązywać w przypadku poszczególnych substancji. Jedynie dla dwóch z nich – dwutlenku siarki i siarczynów oraz glutenu zostały ustanowione wartości progowe.

Szkolenie znakowanie produktów spożywczych – ważna inwestycja

Warto jednak zaznaczyć, że pomimo tego, że takie ogólne zasady dotyczące znakowania alergenów wydają się być proste, to jednak właśnie określanie alergenów należy do jednego z najczęściej popełnianych błędów.

Dlatego też zdecydowanie warto zainwestować w dobrej jakości szkolenie znakowanie produktów spożywczych. Taki kurs może również występować pod nazwą szkolenie serializacja – wówczas odnosi się do nieco szerszej dziedziny czyli do prawidłowego nadawania różnych etykiet.

Czy coś jeszcze warto zrobić? Otóż w zasadzie dobrym pomysłem w przypadku absolutnie każdego prowadzenia jakiegokolwiek handlu jest szkolenie analiza ryzyka. Czego ono tak dokładniej uczy? Na pewno poruszane jest tam zagadnienie radzenia sobie z oszacowaniem ryzyka, z jego redukcją do akceptowalnego poziomu itp.