Produkty medyczne wykorzystywane są przez konsumentów w celu poprawy ich stanu zdrowia. Właśnie z tego powodu producenci, którzy odpowiedzialni są za dostarczenie tych towarów na rynek muszą przyłożyć wiele pracy i starań do tego, aby były one w pełni bezpieczne oraz dodatkowo wpływały pozytywnie na procesy zachodzące w ludzkim organizmie.

Cały proces tworzenia nowych leków oraz ich produkcji objęty jest wieloma procedurami, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz jakości tych produktów.

Zanim dana substancja zostanie wprowadzona na rynek musi być dokonana ocena bezpieczeństwa kosmetyków oraz leków. W tym celu wykonywane są specjalne badania początkowo przeprowadzane na komórkach ciała ludzkiego, następnie na zwierzętach i ostatecznie na ludziach.

Dzięki temu oceniany jest wpływ danej substancji na organizmy żyjące oraz badane jest bezpieczeństwo ich użytkowania. Dopiero po zatwierdzeniu tego, że dany lek jest bezpieczny i nie wywołuje silnych działań niepożądanych będących zagrożeniem dla życia pacjenta testowana jest jego skuteczność.

W tym przypadku przeprowadzane są różnego typu badania kliniczne, które mają za zadanie ocenić jaki wpływ ma dany lek na pacjentów z określonym schorzeniem w porównaniu z grupą pacjentów zażywających placebo lub inny standardowy lek.

Badana w ten sposób cecha jaką jest skuteczność nie podlega procedurze jaką jest reklamacja produktu leczniczego, ponieważ nie na każdego pacjenta dany składnik działa w ten sam sposób i nie zawsze spowoduje on oczekiwaną poprawę stanu zdrowia chorego.

W trakcie badań przeprowadzanych w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności działania leku określane są również elementy związane z innymi cechami danej substancji.

Szkolenie znakowanie produktów spożywczych i leków przeprowadzane w firmach produkujących dany towar skupia się właśnie na danych zebranych w trakcie tych badań to jest wymagania leku jeśli chodzi o przechowywanie lub jego termin przydatności do użytku. Cechy te muszą być dokładnie zaznaczone na opakowaniu.