Oczywiście, że tak. Bo czymże taka akredytacja jest? To przede wszystkim zespół przyjętych norm i zachowań, a także procedur niezbędnych do tego, by wykonywać określone usługi. Każde laboratorium musi spełnić szereg wymogów, które zadecydują o tym, czy taka akredytacja zostanie przydzielona.

Akredytacja jest równoznaczna z wprowadzeniem takiego systemu kontroli jakości, który pozwoli na stałe monitorowanie miarodajności wyników badań, jakie przeprowadzane będą w danym laboratorium.

Pod uwagę bierze się właściwą jakość wyników analiz oraz rodzaj zastosowanych metod badawczych, a ich jakość jest niezbędna do oszacowania negatywnych skutków, które mogłyby być rezultatem nieprawidłowo przeprowadzanych badań i pomiarów i miałyby wpływ na otrzymywanie nieprawidłowych wyników.

Otrzymanie akredytacji przez laboratorium oznacza formalnie uznanie laboratorium za przygotowane w rzetelny sposób do wykonywania określonych badań lub ich rodzajów. Taka akredytacja jest otrzymywana przez odpowiednie instytucje, zajmujące się sprawdzaniem, czy laboratorium na pewno wdrożyło odpowiednie i wymagane prawnie procedury.


więcej kursów i szkoleń medycznych i farmaceutycznych? Zobacz: szkolenie audyt laboratorium


W naszym kraju za akredytację przyjmuje się udzielenie uznania kompetencji laboratorium lub jednostki w laboratorium na podstawie oceny Polskiego Centrum Akredytacji.

W celu prawidłowego wdrożenia niezbędnych procedur istnieją warsztaty poszerzające świadomość i pogłębiające wiedzę na temat niezbędnych procedur. Szkolenia laboratorium to wspaniała okazja, by zapoznać się z procedurami obowiązującymi podczas pracy w laboratorium, a także do zapoznania się z normami prawnymi.

Szkolenia ISO 13485 nie zaszkodzą poszerzaniu wiedzy również w tematyce produkcji wyrobów medycznych. Dodatkowo, warto jest zapoznać się z materiałami dostarczanymi przez szkolenie analiza ryzyka czy szkolenie znakowanie produktów spożywczych, ponieważ zawierają one wiele cennych informacji na temat produkowania i znakowania produktów.

W przypadku, w którym w laboratorium testuje się kosmetyki, szkolenia kosmetyczne Warszawa są świetną okazją do przetestowania i poszerzenia swojej wiedzy w każdym zakresie.