Słownik medyczny

 

Wyszukaj hasło: lub skorzystaj ze spisu alfabetycznego

 
     
 

 

   
 

Najnowsze hasła:
choroba z Lyme
choroba Haglunda Severa
choroba piąta
uzależnienia
choroba von Willebranda
gościec przewlekle postępujący
kamica moczowa
krwawiączka A i B
kamica żółciowa
uraemia
sinubronchitis
pyrosis
postrzał i rwa kulszowa
ostra białaczka szpikowa
niedoczynność hormonalna jajników

Losowe hasła:
kurcz
układ nerwowy
miastenia
narkomania
krwiomocz
hiperlipoproteinemie
posocznica
rak endometrium
toksoplazmoza
nerwica serca
uczulenie
hipereozynofilia
nowotwory
OZZP
układ kostny

 

leukopenia

Pojęcie medyczne leukopenia i dokładne informacje wyjaśniające ten termin medyczny. Definicja leukopenii napisana w sposób zrozumiały.

Leukopenia zaliczana jest do chorób hematologicznych, związanych z chorobami krwi. Związana ze zbyt niską liczbą białych krwinek zwanych leukocytami, w objętościowej jednostce krwi, którą jako normę ustala się dla określonego wieku i płci. Leukocyty pełnią bardzo ważną funkcję w naszym organizmie, ponieważ to one odpowiedzialne są za odporność organizmu i jego reakcje na czynniki zagrażające homeostazie w postaci wirusów czy bakterii. W stosunku do leukopenii używanie określenia „choroba” nie jest w pełni prawidłowe. Obniżenie leukocytów nie jest jeszcze chorobą.

Przyczynami leukopenii mogą być przede wszystkim choroby nowotworowe, przede wszystkim białaczka. Leukopenia powstaje także wskutek złej pracy szpiku czerwonego jaki znajduje się w naszych kościach, wytwarza on zbyt małą liczbę krwinek białych. Także inne choroby krwi, niekoniecznie związane z białaczką mogą powodować leukopenię. Bardzo częstą przyczyną choroby są także zatrucia substancjami chemicznymi. Tymi substancjami chemicznymi mogą być farby, zwłaszcza olejne, rozpuszczalniki. Nieprawidłowa praca śledziony może wzmagać objawy leukopenii, a także długotrwałe przyjmowanie leków, które upośledzają pracę białych krwinek

Choroba nie daje konkretnych objawów, można ją wykryć tylko odpowiednimi badaniami. Zaniepokoić nas może przewlekłe obniżenie odporności organizmu, które trwa już jakiś czas, leukopenii towarzyszy często ogólne osłabienie organizmu, nudności i wymioty.

Leczenie leukopenii ma wyłącznie charakter farmakologiczny, ponieważ wymaga podawania specjalistycznych preparatów, które wyrównają poziom białych krwinek we krwi. Często leczenie polega na znalezieniu przyczyny takiego stanu rzeczy. Leczenie wtedy może polegać na odstawieniu leków, których skutkiem ubocznym może być leukopenia.

Powikłania leukopenii są najczęściej związane z utratą odporności przez nasz organizm, co może powodować znaczną podatność organizmu na infekcje zarówno bakteryjne jak i wirusowe. Stąd istnieje potencjalne niebezpieczeństwo zarażenia się bakteriami, pasożytami.

Leukopenia dotyka zarówno osoby młode jak i starsze. Najprostszą metodą wykrycia pierwszych nieprawidłowości jest wykonanie morfologii krwi obwodowej, jeżeli wyniki będą niepokojące lekarz skieruje nas na dalsze badania. Warto jednak pamiętać, że liczba leukocytów może być mniejsze także po przebyciu niedawnych chorób, wtedy nie jest zjawiskiem niepokojącym.

 

   
               
 

 

 
 

(c) 2010 slownikmedyczny.edu.pl - Internetowy słownik medyczny zawierajacy wykaz oraz klasyfikacje chorób. Opisane sa ich przyczyny i leczenie. Każdy opis choroby sporzadzony jest w zrozumiały sposób, zawiera on między innymi objawy, przyczyny powstania , sposób leczenia, ewentualne powikłania oraz szereg porad majacych na celu zapobieganie danej chorobie. Choroba ludzka wyjasniona przystępnym językiem. [kontakt]